Links

EMR ErfahrungsMedizinisches Register

NVS Naturärzte Vereinigung der Schweiz“: Link zu NVS Hompage

EFT- Zertifizierung durch „AAMET INTERNATIONAL Association for the Advancement of Meridian Energy Techniques“: Link zur Webseite